INHULDIGING KONING WILLEM ALEXANDER { 40 images } Created 1 May 2014

AMSTERDAM - De inhuldiging van Koning Willem Alexander. Met op de foto de Dam met alle oranje bezoekers tijdens de inhuldiging van Koning Willem Alexander.
View: 100 | All